BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Kết quả xây dựng các nhãn hiệu cho sản phẩm đặc thù đặc sản của Ninh Thuận

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, các sản phẩm được xác định là sản phẩm nông nghiệp đặc thù, đặc sản của tỉnh, cụ thể như:

  • Về Cây trồng: Nho, Táo, Tỏi, Măng Tây, Nha Đam, Mũ trôm.
  • Vật nuôi: Dê, Cừu, Tôm giống
  • Sản phẩm khác: Muối, Nước mắm, Gốm Bàu Trúc, Dệt Thổ Cẩm Mỹ Nghiệp.

Tính đến thời điểm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì thực hiện và xây dựng được 02 sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý (Nho, Cừu); 08 Nhãn hiệu tập thể (NHTT) (Nước mắm Đông Hải, Rau an toàn Văn Hải, Rau an toàn An Hải; Gốm Bàu Trúc; Thổ Cẩm Mỹ Nghiệp; Táo Ninh Thuận; Tỏi Phan Rang, Măng Khô Bác Ái). Tỉnh Ninh Thuận chưa xây dựng nhãn hiệu chứng nhận (NHCN).

 

Tải báo cáo