Các tính chất đặc thù của Nho Ninh Thuận

Theo Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Ninh Thuận của Việt Nam thì tính chất đặc thù của nho Ninh Thuận có những đặc điểm sau.

Quả Nho Đỏ (Red Cardinal):

nho do

Vườn nho đỏ Red Cardinal Ninh Thuận

– Quả nho đỏ Cardinal có dạng hình cầu, vỏ quả mỏng, bóng, mọng nước và có vị ngọt hài hòa với vị chua nhẹ, cụ thể là:

– Hình thái quả: Quả có dạng hình cầu

– Khối lượng quả: 4,57 – 5,92 g/quả

– Chiều dài quả: 18,23-21,21 mm

– Chiều rộng quả: 17,27-19,44 mm

– Khối lượng chùm: 166,84-254,13 g/chùm

– Vỏ quả: bóng, rất mỏng, khi chín có màu đỏ tươi đến đỏ đậm

– Độ cứng: 0,46-0,98 kg/cm2,

– Chỉ số màu sắcL từ 17,83 – 45,66 theo đơn vị đo từ 0 100, a từ -5,57 – 0,02 theo đơn vị đo -60 +60, b từ 3,05 – 11,04 theo đơn vị đo từ – 60  +60

– Vị: ngọt hài hòa với vị chua nhẹ

– Hàm lượng nước (%): 82,09 – 87,43

– Đường tổng số (%): 6,78 – 9,11

– Tổng chất rắn hòa tan TSS (%): 15,15 – 16,53

– Độ chua TA (%): 0,32 – 0,53

– Tổng chất rắn hòa tan/độ chua – TSS/TA 23,87 – 53,98

* Quả nho NH.01-48

nh 01 48

– Nho NH.01-48 có quả hình oval, thịt quả xanh trong, hơi mềm, có vị ngọt đậm đà, chua rất nhẹ, ít chát, cụ thể là:

– Hình dạng quả: Quả có dạng hình Oval

– Khối lượng quả: 5,53 – 6,91 g/quả

– Chiều dài quả: 21,64 – 27,21 mm

– Chiều rộng quả: 16,22 – 19,40 mm

– Khối lượng chum: 206,86-400,85g/chùm

– Vỏ quả: màu xanh vàng nhạt

– Thịt quả xanh trong, hơi mềm

– Vị: vị ngọt đậm đà, chua rất nhẹ, ít chát

– Độ cứng từ 0,41-0,62kg/cm2

– Chỉ số màu sắcL từ 17,83 – 45,66 theo đơn vị đo từ 0 100, a từ -5,57 – 0,02 theo đơn vị đo -60 +60, b từ 3,05 – 11,04 theo đơn vị đo từ – 60  +60

– Hàm lượng nước(%): 85,14 – 88,16

– Đường tổng số (%): 7,77 – 11,15

– Tổng chất rắn hòa tan – TSS (%): 11,97 – 13,42

– Độ chua TA (%): 0,39 – 0,52

– Tổng chất rắng hòa tan/độ chua – TSS/TA: 23,72 – 33,72

Sở KH&CN Ninh Thuận