6 Tháng Một, 2017

Hình ảnh dê ở Ninh Thuận

6 Tháng Một, 2017

Quy trình chăn nuôi dê ở Ninh Thuận

Ninh Phước (Ninh Thuận) có tổng diện tích tự nhiên 342,3 km2, trong đó diện tích đất canh tác nông nghiệp hàng năm có gần 26.000 […]
6 Tháng Một, 2017

Dê Ninh Thuận

Dê núi và cừu trắng là 2 loài động vật truyền thống sinh sống ở đất Ninh Thuận từ xa xưa, với địa hình và khí […]