10 Tháng Một, 2017

Tập đoàn Nho Ninh Thuận

4 Tháng Một, 2017

Nho Ninh Thuận

Cây nho thuộc họ Vitaceae là loại cây lâu năm. Tuy nhiên, hàng vụ cây nho có chu kỳ sinh trưởng mới. Sau khi cắt cành, […]
22 Tháng Mười Hai, 2016

Video nho Ninh Thuận

22 Tháng Mười Hai, 2016

Hình ảnh nho Ninh Thuận