4 Tháng Một, 2017

HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN DÊ NINH THUẬN”

Ngày 21/12/2016 Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định số […]
4 Tháng Một, 2017

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN TÔM GIỐNG TỈNH NINH THUẬN”

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận”, sáng ngày 19/12/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tiến […]
30 Tháng Mười Hai, 2016

Nho rượu – Tạo bước đột phá mới cho thương hiệu nho Ninh Thuận

Cây nho sau những bước thăng trầm, cho đến nay vẫn được xác định là một trong những cây trồng đặc sản và chủ lực ở […]
30 Tháng Mười Hai, 2016

Tiếp tục xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc thù

Ban Phát triển sản phẩm đặc thù tỉnh vừa thực hiện chương trình khảo sát, đánh giá về tình hình sản xuất các mặt hàng nông […]