30 Tháng Mười Hai, 2016
taolienket-030-3-2016-04-14-18-40

Tác động từ tiểu dự án chế biến nho, táo của Doanh nghiệp Ba Mọi

Trang trại nho Ba Mọi tức Doanh nghiệp (DN) tư nhân Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Ba Mọi ở thôn Hiệp Hòa (xã Phước Thuận, Ninh Phước) chuyên cung cấp nho, táo ăn tươi và các sản phẩm chế biến từ nho cho thị trường. Để phát huy lợi thế sản xuất, kinh doanh, trong khuôn khổ thực hiện Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh, DN xúc tiến thực hiện tiểu dự án “Xưởng sơ chế và chế biến sản phẩm nho, táo sau thu hoạch” do Quỹ Cạnh tranh doanh nghiệp (CBG) tài trợ. Theo Trung tâm Khuyến công […]