6 Tháng Một, 2017

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN TÔM GIỐNG TỈNH NINH THUẬN”

Khu sản xuất tôm giống của Trung tâm Giống Hải sản cấp I – tỉnh Ninh Thuận Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng nhãn hiệu […]
6 Tháng Một, 2017

Hình ảnh Tôm giống

6 Tháng Một, 2017

Tôm giống Ninh Thuận

Sản xuất tôm giống, đặc biệt là tôm thẻ chân trắng giống đang phát triển mạnh tại Ninh Thuận. Thạc sĩ Phan Đình Thịnh, Chi cục […]