Trái cây

4 Tháng Một, 2017

Hình ảnh vườn trái cây Sông Pha

4 Tháng Một, 2017

Trái cây Sông Pha

Nói đến vườn cây trái Sông Pha, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, chúng ta thường hình dung vườn cây trĩu quả dọc theo quốc lộ […]