GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Giám sát tại cơ sở Nho Ba Mọi

Giám sát tại cơ sở Nho Ba Mọi

Thực hiện Kế hoạch số 853/KH-BPTSPĐT ngày 16/3/2017 về công tác năm 2017 của Ban phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh. Vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch số 1217/KH-SKHCN ngày 06/12/2017. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Hiệp Hội táo tỉnh Ninh Thuận.

nho

Trong ba ngày làm việc, từ ngày 11 đến ngày 13-12/2017, Đoàn giám sát đã làm việc với 04 doanh nghiêp và tổ chức (Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại và dịch vụ Ba Mọi, Cơ sở chế biến thực phẩm Viết Nghi, Hợp tác xã nho xanh VietGAP Xuân Hải, Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nông Sản Thái Thuận) hiện đang sử dụng logo mang Chỉ dẫn địa lý “Nho Ninh Thuận”, nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận và “Tỏi Phan Rang” về các nội dụng như: Quy trình sản xuất và chế biến, quy trình kiểm soát chất lượng, quy định về tem, nhãn, bao bì sản phẩm, quy chế sử dụng nhãn mác, logo; những khó khăn, vướng mắc gặp phải của đơn vị; những đề xuất liên quan đến quảng bá, chất lượng sản phẩm, quản lý nhãn hiệu…

Thông qua đợt giám sát, Đoàn sẽ xây dựng báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh về thực trạng sử dụng chỉ dẫn địa lý “Nho Ninh Thuận”, 02 nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận” và “Tỏi Phan Rang”, đồng thời đề xuất phương hướng để tiếp để quản lý và phát triển các thương hiệu của tỉnh tốt hơn./.

Quang Đạo