KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC THÙ TỈNH NINH THUẬN NĂM 2016-2017

hd ban dac thu 2017

Hoạt động Rà soát, củng cố lại hoạt động của các Hiệp hội, Hợp tác xã nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những giải pháp hỗ trợ: kiện toàn bộ máy quản lý và phát triển sản phẩm Nho và Táo: đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Hiệp Hội Nho và Táo Nhiệm kỳ 2017-2021 và bầu ra BCH gồm 13 ủy viên, có đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các hội. Trong tháng 8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1527/QĐ-UBND phê duyệt điều lệ Hiệp hội Nho và Táo. Trên cơ sở đó, BCH đã họp phiên đầu tiên xây dựng quy chế và định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2017.

– Công tác rà soát, đề xuất các sản phẩm đặc thù của tỉnh tiến đến khảo sát, phân tích và thống nhất, ban hành chính thức danh mục các sản phẩm đặc thù của tỉnh: Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì làm việc với các ngành liên quan và triển khai, dự kiến trong tháng 12/2017 sẽ tổ chức ban hành bộ tiêu chí sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận.

– Hoạt động đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù địa phương từ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ: Hỗ trợ kinh phí cho 38 doanh nghiệp, tổ chức (Măng Tây, Tôm giống, Nước Mắm, Táo, Tỏi, Yến sào, Nho, Nước Mắm…). Tổng kinh phí hỗ trợ gần 310 triệu đồng thuộc các lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu, mã số mã vạch, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm, tham gia và được trao cúp vàng giải thưởng chất lượng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ; Sở Công thương hỗ trợ 01 cơ sở (Cơ sở thu mua chế biến nông hải sản Lê Nhân )xây dựng mô hình nhà kính áp dụng sản xuất sạch hơn trong phơi sấy các sản phẩm chế biến từ rong sụn và 04 Doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất.

– Huy động nguồn lực của các ngành, doanh nghiệp để tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm đặc thù của tỉnh phục vụ khách du lịch: Sở Công thương đã tham mưu kế hoạch và được UBND nhân dân tỉnh thống nhất nội dung triển khai hỗ trợ 03 điểm kinh doanh và giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc thù của tỉnh (Cơ sở Dê Cừu Triệu Tín, Công ty TNHH Yến Sào Ninh Thuận; Ki ốt tại Công viên Biển Bình Sơn); Công tác hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng đặt hàng triển khai các đề tài/ dự án nghiên cứu triển khai thực nghiệm sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm từ sản phẩm đặc thù của tỉnh; chủ động đề xuất các mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển các sản phẩm đặc thù được tập trung đẩy mạnh: đến nay ngành Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với ngành Nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng 04 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng đối với 04 sản phẩm đặc thù tại Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 28/4/2017, cụ thể: Ứng dụng kỹ thuật thâm canh Măng tây theo hướng công nghệ cao; Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận; Nghiên cứu sản xuất Nho ứng dụng công nghệ cao; Tuyển chọn và phục tráng giống Tỏi Phan Rang (các nhiệm vụ này đã được xét duyệt thông qua nội dung và chuẩn bị cấp vốn triển khai nghiên cứu).

– Hoạt động tổ chức Hội nghị liên kết tiêu thụ sản xuất nông sản đặc thù: Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức liên kết Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác để phát triển các sản phẩm đặc thù ngày 04/8/2016 tại tại Aniise Resort. Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 60 doanh nghiệp, tổ nhóm sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Tại hội nghị đã có 06 hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm đặc thù của tỉnh được ký kết.

– Hoạt động hỗ trợ xây dựng hồ sơ bảo hộ các sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh:

+ Trong năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Thuận Nam tổ chức triển khai cấp kinh phí triển khai xây dựng 03 nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm đặc thù theo kế hoạch 2865 với tổng kinh phí hơn 1,44 tỷ đồng (Nhãn hiệu chứng nhận: Nước Mắm Cà Ná, Tôm giống Ninh Thuận, Dê Ninh Thuận); và 03 Nhãn hiệu cho các sản phẩm: Nhãn hiệu tập thể Heo đen Bác Ái, Nho VietGap Văn Hải,  và NHCN Du lịch Ninh Thuận)

+ Trong năm 2017, tiếp tục xúc tiến hoàn thiện hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đã triển khai trong năm 2016; lựa chọn ưu tiên một số sản phẩm đặc thù mới để xây dựng thủ tục xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2017: đã triển khai thực hiện 04 dự án đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm đặc thù (NHCN Măng tây, Trái Cây Ninh Sơn, NHTT Heo và Gà Thuận Bắc: đã cấp kinh phí xây dựng hồ sơ; Dự án mở rộng CDĐL Nho: đã xét duyệt nội dung; NHCN Rong sụn đang hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai theo thông báo số 235/TB-VPUB ngày 5/7/2017). Tiếp tục triển khai hoàn thiện các hồ sơ dự án xác lập đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ của các sản phẩm đã thực hiện năm 2016 chuyển tiếp sang thực hiện năm 2017 cho 06 sản phẩm: NHCN Nước Mắm Cà Ná, NHTT Nho VietGap Văn Hải (đã được cấp văn bằng bảo hộ chính thức và đang áp dụng mô hình thí điểm); NHCN Dê Ninh Thuận; Tôm giống Ninh Thuận; Du lịch Ninh Thuận, NHTT Heo đen Bác Ái: đã nộp hồ sơ cho Cục SHTT.

 – Xây dựng các nội dung truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc thù trên các phương tiện: Internet, pano, Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận:  Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn Hello World và các doanh nghiệp triển khai hoàn thiện website đăng tải và quảng bá thông tin chuyên đề về sản phẩm đặc thù, đã vận hành và tiếp tục hoàn thiện trong quá trình khai thác góp ý từ các ngành có liên quan (đường link website: www.dacsanninhthuan.com.vn ; sanphamninhthuan.vn); Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, các cơ quan Hiệp hội Nho, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại, Hội nông dân tỉnh, Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố, Trường Đại học Luật TPHCM và 04 Doanh nghiệp điển hình kinh doanh sản xuất sản phẩm đặc thù [1] thực hiện 04 số chương trình tọa đàm xoay quanh các nội dung về SHTT và phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm Măng Tây xanh, Nước Mắm, Nho, Táo; Phối hợp với Báo Ninh Thuận mở chuyên mục trên trang NTO – Ninh Thuận – Những sản phẩm đặc thù (đã đăng tải và quảng bá 24 bài viết giới thiệu về các sản phẩm đặc thù của tỉnh); Phối hợp với UBND: Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, Huyện Ninh Phước tiến hành lắp đặt 04 cụm pano quảng bá sản phẩm đặc thù tại các vị trí ngõ vào của Thành phố Phan Rang Tháp Chàm và khu vực du lịch Vịnh Hy.

hd ban dac thu 2017

Công tác tổ chức tập huấn chuyên đề về sở hữu trí tuệ trong vấn đề bảo hộ các sản phẩm đặc thù của địa phương: Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật TPHCM, Công ty TNHH Tư vấn đào tạo A.G.L tổ chức hơn 15 đợt  tập huấn, hội thảo chuyên đề SHTT về quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, NHCN Nước Mắm cho gần 150 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh; UBND Thành phố phối hợp Cục SHTT tổ chức 05 lớp tập huấn tuyên truyền về SHTT cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố; Liên hiệp hội KH&KT Tỉnh đã tổ chức 2 lớp “Tập huấn chuyển giao công nghệ bảo quản nho, táo là những sản phẩm đặc thù sản xuất tại Ninh Thuận cho nông dân và doanh nghiệp”; Tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận“; Phối hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tổ chức các Hội thảo Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất các sản phẩm đặc thù của tỉnh: Ứng dụng Công nghệ sinh học vào sản xuất Vang Nho; công nghệ chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ Măng Tây, Nho, Táo, Tỏi, Nha Đam..

– Tổ chức đưa các sản phẩm đặc thù của tỉnh tham gia các hội chợ về nông nghiệp và các sự kiện kết nối cung cầu Techmart: Đã hỗ trợ và kết nối, tổ chức cho các Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc thù tham gia trưng bày, tìm kiếm và quảng bá thương hiệu sản phẩm tại các sự kiện như Techmart, Hội chợ, Triễn lãm… Tổng số: 52 lượt Doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ tham gia

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch của Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù, các ngành, đơn vị thuộc Ban PTSPĐT cũng đã chủ động bám sát nhiệm vụ được phân công tại Quy chế triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của từng ngành nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc thù tại địa phương, nổi bật các ngành Công thương, Nông nghiệp, UBND các huyện Ninh Sơn, Thuận Nam, Ninh Phước, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm:

– Hỗ trợ HTX Dịch vụ Nông nghiệp Suối Đá huyện Thuận Bắc xây dựng mô hình: “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào quy trình nuôi Heo đen đặc sản huyện Thuận Bắc theo hướng sạch”; Hỗ trợ HTX Nông nghiệp – Chăn nuôi Tân Hà huyện Thuận Nam xây dựng mô hình : “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào quy trình chăn nuôi Cừu thịt theo hướng sạch”: Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ đã làm việc thống nhất với 2 HTX và UBND 2 huyện: đã xây dựng đề án và kinh phí hỗ trợ. Dự kiến trong quý 3 sẽ tổ chức triển khai mô hình (Nội dung hỗ trợ này theo thông báo chỉ đạo của Phó chủ tịch Trần Quốc Nam tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể).

– Hỗ trợ xây dựng chứng nhận VietGap Nha Đam nhằm kết nối tiêu thụ với HTX Anh Đào: Sở Khoa học và Công nghệ đã làm việc và phối hợp với UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức khảo sát thực tế; chỉ đạo UBND phường Văn Hải thành lập 02 Tổ hợp tác trồng cây Nha Đam theo tiêu chuẩn VietGAP kết quả có  17 thành viên tham gia với diện tích 5,17 ha. Trên cơ sở báo giá về kính phí chứng nhận VietGAP là: 60,242 triệu đồng;  đã tiến hành xét duyệt theo mức hỗ trợ tại Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND với mức hỗ trợ 30% từ nguồn sự nghiệp khoa học tương đương 18 triệu đồng. Vì vậy để đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện đăng ký VietGAP, Sở KH&CN đã đề nghị thành phố Phan Rang- Tháp Chàm nghiên cứu lồng ghép hỗ trợ từ các nguồn vốn khác và huy động tham gia nguồn vốn đối ứng của dân để triển khai thực hiện. Hiện nay, UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm đang triếp tục triển khai các thủ tục hỗ trợ lồng ghép kinh phí.

– Tham mưu kế hoạch tôn vinh các sản phẩm đặc thù qua 25 năm tái lập tỉnh: UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành phối hợp tôn vinh bình chọn sản phẩm đặc thù: kết quả đã tham mưu Chủ tịch UBDN tỉnh đã có quyết định công nhận và tôn vin 8 sản phẩm qua 25 năm tái lập tỉnh: Nho, Táo, Tỏi, Dê, Cừu, Tôm giống, Thổ Cẩm Mỹ Nghiệp, Gốm Bàu Trúc

Hỗ trợ công nghệ bảo quản Măng tây tươi: đã phối hợp với Ban ứng dụng của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam kết nối hỗ trợ cho Công ty TNHH Linh Đan nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng MAP để bảo quản Măng Tây tươi: kết quả thử nghiệm ban đầu sau 28 ngày bảo quản sản phẩm vẫn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn. Sở đang hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng đề án ứng dụng thử nghiệm.

– Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ NNPTNT, Viện Cơ điện Nông nghiệp sau thu hoạch chuyển giao quy trình công nghệ bảo quản Nho Táo cho Công ty TNHH TMSX Nông sản Thái Thuận: hiện nay  quy trình bảo quản Nho Táo tại địa điểm nhà máy tại thôn Lương Can 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn đang tiếp tục vận hành.

* Đánh giá kết quả đạt được

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập BPTSPĐT và ban hành Quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của BPTSPĐT, các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai các hoạt động xây dựng, hỗ trợ và phát triển các sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh. Hoạt động đẩy mạnh và phát triển các sản phẩm đặc thù được thực hiện đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu, có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực tập trung vào các sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Một số kết quả nổi bật được thể hiện như: số lượng Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất các sản phẩm đặc thù tham gia vào các hoạt động KH&CN nhằm phát triển thương hiệu và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng (38 Doanh nghiệp, Cơ sở tham gia và được hỗ trợ từ Chương trình HTDN về KH&CN và Chương trình Khuyến công và xúc tiến thương mại); 06 hợp đồng liên kết sản xuất thông qua Hội nghị kết nối Doanh nghiệp – Hợp tác xã; 07 sản phẩm đặc thù được đẩy nhanh việc xây dựng hồ sơ bảo hộ về SHTT; 48 lượt Doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ tham gia các sự kiện Techart, Hội chợ, kết nối cung cầu giới thiệu, quảng bá sản phẩm; Hoạt động truyền thông đa dạng góp phần nâng cao nhận thức và tăng sức lan tỏa quảng bá các sản phẩm; Công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của các Hiệp hội được quan tâm; Các hoạt động tập huấn, Hội nghị, Hội thảo chuyên đề sản phẩm đặc thù và SHTT tạo môi trường và diễn đàn để kết nối các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể cho việc phát triển sản phẩm đặc thù; Hiện nay, một số thương hiệu sản phẩm của tỉnh đã được vào thị trường các siêu thị như: Nho Ba Mọi (VinMart), Táo và Nho Đỉnh Lợi (FIVI Mart, Big C); Viết Nghi (CoopMart); Nước Mắm Nam Phan (Vinmart, AEON, CoopMart)

 Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh