CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MĂNG TÂY NINH THUẬN”

04/06/2022

Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận làm chủ sở hữu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 303688 theo Quyết định số 52353/QĐ-SHTT ngày 24/7/2018.

Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” được bảo hộ cho các sản phẩm, dịch vụ sau:

 • Sản phẩm: Măng tây tươi; trà túi lọc măng tây; măng tây muối chua; măng tây đóng hộp; măng tây sấy khô.
 • Dịch vụ: Dịch vụ mua bán măng tây tươi, măng tây muối chua, măng tây đóng hộp, măng tây sấy khô; quảng cáo, quảng bá măng tây tươi, măng tây muối chua, măng tây đóng hộp, măng tây sấy khô.

Việc bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” đã đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng thương hiệu Măng tây Ninh Thuận, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm măng tây và dịch vụ từ măng tây khi được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận”.

Các tổ chức, cá nhân sau khi được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” được quyền gắn Nhãn hiệu chứng nhận lên bao bì hàng hóa, biển hiệu kinh doanh, phương tiện quảng cáo và được sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận kèm với nhãn hiệu chính của mình cho các sản phẩm, dịch vụ mà mình đăng ký; được khai thác và thụ hưởng các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận; được tham gia các chương trình quảng bá, phát triển Nhãn hiệu chứng nhận do chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận còn có các điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của địa phương; mở rộng quy mô canh tác, sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm.

Để được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận”, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm măng tây và dịch vụ từ măng tây có mong muốn sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” có thể nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận. Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyến sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận (theo mẫu của chủ sở hữu);
 • Bản cam kết sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận (theo mẫu của chủ sở hữu).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức đối với đăng ký nhãn hiệu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu có).

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để ra quyết định cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cho tổ chức, cá nhân khi đáp ứng các điều kiện:

 1. Có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm măng tây và dịch vụ từ măng tây có nguồn gốc từ tỉnh Ninh Thuận và nằm trong phạm vi vùng chứng nhận là tỉnh Ninh Thuận.
 2. Sản phẩm, dịch vụ yêu cầu cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận nằm trong danh mục các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ.
 3. Sản phẩm, dịch vụ yêu cầu cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận phải đáp ứng tiêu chí chứng nhận được quy định tại Điều 8 Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận”.
 4. Có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức đối với đăng ký nhãn hiệu.
 5. Đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 6. Có Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận.
 7. Cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận”.

Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” khi sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cần lưu ý phải sử dụng đúng và chính xác Nhãn hiệu chứng nhận theo mẫu đã được chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận cung cấp cho các loại sản phẩm, dịch vụ được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận; không được chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận; đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với quy định của Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận; tránh thực hiện các hành vi gây ảnh hướng xấu làm tổn hại đến uy tín, danh tiếng của Nhãn hiệu chứng nhận và thực hiện nghiêm túc các quy định khác của Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận.

Hiện nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” cho các tổ chức sau: Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận (cấp năm 2018); Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú (cấp năm 2019); Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Đỉnh Lợi (cấp năm 2019); Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Xuân (cấp năm 2020 và 2021); Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Châu Rế (cấp năm 2020 và 2021) và cấp 3.000 tem nhãn cho Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố trong năm 2021. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận”, góp phần phát triển sản phẩm đặc thù có giá trị kinh tế rất cao này.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai Thy