KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN TÔM GIỐNG TỈNH NINH THUẬN”

06/30/2021

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận”, sáng ngày 19/12/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung dự án từ phía đơn vị chủ trì là Chi cục Thủy sản Ninh Thuận. Qua 04 tháng triển khai, Chi cục Thủy sản đã triển khai các nội dung và cơ bản hoàn thành các hạng mục đề ra theo tiến độ như Hoàn thiện xây dựng thuyết minh dự án; Đã tổ chức Hội nghị với một số đơn vị chức năng, đại phương, các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh, thông báo kế hoạch triển khai và các nội dung thực hiện dự án; Tổ chức điều tra, khảo sát thu thập thông tin liên quan hiện trạng, tình hình sản xuất, uy tín, chất lượng và hiệu quả kinh tế nghề sản xuất tôm giống. Kết quả đã lập mẫu phiếu điều tra (với 54 chỉ tiêu) và tổ chức điều tra 150 cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thu mẫu và phân tích các 15 mẫu tôm giống tại Chi cục Thủy sản; Hoàn thiện việc thiết kế bộ Logo, nhãn hiệu chứng nhận tôm giống Ninh Thuận và Phương án tem nhãn cho tôm sú giống và tôm thẻ chân trắng giống và thông qua ý kiến tại Hội thảo thống thất, hoàn thiện Logo nhãn mác cho nhãn hiệu tôm giống Ninh Thuận với sự tham dự của các cơ quan ban ngành và 70 cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến góp ý, chỉnh sữa và hoàn thiện.

Trong tháng 12/2016, đơn vị chủ trì sẽ tập trung xây dựng các chuyên đề về Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trường nguồn nước có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tôm giống; Phân tích, đánh giá các yếu tố đầu vào (tôm bố mẹ, thức ăn, thuốc, hóa chất, …) có ảnh hưởng đến chất lượng tôm giống; Tổng hợp, Phân tích các loại bệnh trên ấu trùng tôm giống; Tổng hợp các quy trình sản xuất tôm giống (tôm sú giống và tôm thẻ chân trắng giống); Danh tiếng, uy tín, chất lượng và hiệu quả của nghề sản xuất tôm giống Ninh Thuận và xây dựng cơ sở Khoa học và thực tiễn phục vụ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận tiến đến việc hoàn thiện hồ sơ nộp đăng ký tại Cục SHTT trong đầu năm 2017.